هاست دانلود

 • سرویس 1
  تومان5,000/ماهیانه
  • فضا 10000 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   پایداری سرور % 99.9
   کنترل پنل DirectAdmin
   Subdomain نا محدود
   Ftp Account نا محدود
   Parked Domain نا محدود
   تعداد ایمیل نا محدود
 • سرویس 2
  تومان10,000/ماهیانه
  • فضا 20000 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   پایداری سرور % 99.9
   کنترل پنل DirectAdmin
   Subdomain نا محدود
   Ftp Account نا محدود
   Addon Domain یک عدد
   Parked Domain نا محدود
   تعداد ایمیل نا محدود
 • سرویس 3
  تومان20,000/ماهیانه
  • فضا 50000 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   پایداری سرور % 99.9
   کنترل پنل DirectAdmin
   Subdomain نا محدود
   Ftp Account نا محدود
   Addon Domain دو عدد
   Parked Domain نا محدود
   تعداد ایمیل نا محدود
 • سرویس 4
  تومان35,000/ماهیانه
  • فضا 100000 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   پایداری سرور % 99.9
   کنترل پنل DirectAdmin
   Subdomain نا محدود
   Ftp Account نا محدود
   Addon Domain سه عدد
   Parked Domain نا محدود
   تعداد ایمیل نا محدود