هاست لینوکس (ایران)

سرویس 1

فضا 1024 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور % 99.9
کنترل پنل Cpanel/WHM
Subdomain نا محدود
Ftp Account نا محدود
Addon Domain صفر عدد
Parked Domain نا محدود
تعداد ایمیل نا محدود