وضعیت سرورها

وضعیت سرورهـای یزد وب هاست – ارائه خدمات هاستینگ و سرور بصورت زنـده در ساعـت 10:52:03pm

وضعیت حالت نرمال و اپتایم 99.99 درصد
وضعیت حالت نرمال و اپتایم 99.99 درصد
وضعیت حالت نرمال و اپتایم 99.99 درصد
وضعیت حالت نرمال و اپتایم 99.99 درصد